Ine Dirx - Coaching & Begeleiding                                           

verloskundige - coach                                              

Coaching en EMDR voor hulpverleners

Ook als hulpverlener kun je behoefte hebben aan een coachingstraject. Je kunt een nare gebeurtenis meemaken op het werk, een behandeling kan anders lopen dan verwacht met een vervelende uitkomst, een cliënt of patiënt kan ontevreden zijn over je verleende zorg of je kunt vastlopen in de balans tussen werk en privé. 

Hulpverleners kunnen tijdens hun werkzaamheden een gebeurtenis meemaken en deze als traumatisch ervaren. Bij verloskundigen is onderzocht wat blijvende klachten zijn na een traumatische gebeurtenis. Uit onderzoek komt naar voren dat 74,5% van de verloskundigen nog gevolgen ondervond van het incident tijdens het werk en 37,5%  in de privésfeer. Klachten zijn bijvoorbeeld angst, paniek, hartkloppingen en slaapproblemen. Vaak wordt praktijkvoering aangepast op basis van angst en risico denken. Bij 3% van de verloskundigen was sprake van een post traumatisch stress syndroom. 

Net als cliënten en patiënten kunnen ook hulpverleners wel eens een luisterend oor gebruiken of baat hebben bij een EMDR behandeling om een nare gebeurtenis (privé of werkgerelateerd) te verwerken.

Als coach en ervaringsdeskundige kan ik je helpen met de verwerking van de traumatische ervaring, een luisterend oor bieden, weer grip te krijgen op je dagelijkse leven en/ of het opnieuw balans vinden tussen werk en privé.


Hoe blijf je dicht bij jezelf?

Hoe ga je om met de steeds veranderende eisen in de zorg?

Hoe ga je om met zorgvragen buiten de richtlijn?

Zeg je wel eens dingen waarvan je je had voorgenomen om het niet te zeggen?

Houd je je mening voor jezelf terwijl je zoveel ideeën en meningen hebt? 

Waarom loopt het binnen je maatschap of collega's niet zoals je verwacht?


Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat mogelijkheden zijn met betrekking tot coaching en/ of EMDR.

E-mailen
Bellen